Støtt barnehagen

Engasjementet for den lille barnehagen vår er stort – det er mange hjerter som banker for at det skal være et lokalt tilbud også i Eidsfoss. Flere har spurt hvordan de på ulike vis kan bidra til at barnehagen skal ha en positiv utvikling framover. Vi er glade for all mulig hjelp:

  • DUGNAD: I samarbeid med Stiftelsen gamle Eidsfos og Eidsfos Verk vil vi i løpet av høsten invitere til å bli med i en dugnadsgjeng for barnehagen. Mer informasjon kommer.
  • GAVER i form av ting – møbler, leker, utstyr: Hvis du har noe du gjerne vil gi bort som du tenker barnehagen kanskje kan ha nytte av, kontakt oss så tar vi en prat.
  • GAVER i form av penger kan settes inn på barnehagens konto nummer 9685 31 01564. Merk gjerne bankoverføringen med gave.

Mottatt støtte – tusen takk!
Eidsfos Verk gir avgjørende praktisk og økonomisk bistand for at barnehagen klarer seg gjennom overgangen fra kommunal til privat drift.

I tillegg til alle som allerede stiller opp med dugnadshjelp, har barnehagen ved oppstart fått økonomisk støtte av den avgåtte 17. mai- og Eidsfossdag-komiteen.