Spørsmål og svar

Hvorfor bør du søke barnet ditt til Eidsfoss barnehage?

Eidsfoss barnehage er en helt spesiell barnehage med engasjerte ansatte og ikke minst, veldig engasjerte foreldre. Sammen er vi opptatt av at barna skal ha en best mulig hverdag i barnehage, med forutsigbarhet og fast struktur. Dette vet vi er med på å skape trygge barn. Personalet i Eidsfoss barnehage mener at leken er viktig for barnets læring.

Alle barn som bor i Holmestrand kan søke plass i Eidsfoss barnehage. Vi kan også ta i mot barn fra andre kommuner, forutsatt at bostedskommunen refunderer tilskudd.

Når er barnehagen åpen?

Barnehagen er åpen fra 06.30 til 17.00 på hverdager. Men vi holder stengt i mellom jul og nyttår, fra fredag før påske, samt 3 uker i juli. Vi har i tillegg også 5 planleggingsdager iløpet av året, der barnehagen er stengt.

Hva er “dagsrytmen” i barnehagen?

Frokost 7-8.30: Vi tilbyr frokost i barnehagen. En gang i blant kan det være grøt, eller det kan være brødskiver med pålegg.

Lek: Her deler vi oss ofte i mindre grupper, slik at leken er tilpasset barnets alder. F.eks. De minste trenger stor plass til å «frakte», «tømme», «fylle» og boltre seg.  

Mens de eldstes lek ofte trenger å skjermes, da de blant annet leker forskjellige rolleleker, eller har noen konstruksjonsleker som de ikke ønsker at skal bli revet ned.

Samlingstund: Vi prøver å samle de eldste barna i samlingstund hver dag. Vi er opptatt av at ikke samlingsstunden skal forstyrre leken, men heller være noe som skjer før andre aktiviteter f.eks. før ett måltid. I samlingstunden kan vi oppfordre barna til å enten snakke/fortelle om noe eller synge foran de andre barna, men bare hvis de har lyst. Vi tror at dette er med på å gi barna gode opplevelser og selvtillit til å snakke i større forsamlinger senere, f.eks. i klasserommet. Ellers bruker vi denne tiden til å snakke om begreper, fortelle eventyr eller synge sanger. Samlingstunden skal være hyggelig og lystbetont, det betyr at har barna en urolig dag, så trenger ikke samlingen å vare så lenge.

Med de minste barna prøver vi å ha samling minst en gang i uken. Dette er en kortere samling, der sang og bevegelser er det største fokuset.

Lunsj: Her skal barna selv smøre maten din. De minste barna kan få muligheten til å prøve seg med en smørekniv, og kan gjøre sine første erfaringer med å prøve å smøre selv. Selvsagt kommer også den ansatte til å smøre for barna, slik at vi sørger for at de får i seg litt mat også. De eldste barna skal smøre maten sin selv, med voksenstøtte. En dag i uken, blir det servert varmmat eller salatbar. Da får barna også erfaringer med å spise med skje og/eller gaffel og kniv.

Ellers er lunsjmåltidet en ypperlig mulighet til språkstimulering. Her sitter ofte en voksen på hvert bord, med få barn rundt seg. Vi tror at barnet trenger ro, slik at vi fordeler oss på forskjellige rom og vi kan få til mange hyggelige samtaler rundt måltidet.  

Sovetid/hviletid: Barn trenger hvile iløpet av dagen. De yngste barna som trenger å sove, sover ute i vogn. Dette har foreldrene med selv, men vi har mulighet til å oppbevare vognene i barnehagen. Vi har alltid en ansatt som er «sovevakt». Det betyr at den ansatte må være ute og tilstede der barna sover. Barnas vogner sjekkes ofte. Med de eldste barna er de ansatte oppmerksomme på om de trenger hvile midt på dagen eller ikke. Kanskje kan det være litt godt å legge seg på teppet under epletreet og lese en bok, eller høre på en lydbok.

Fruktmåltid: Her får barnet ett knekkebrød og en halv frukt. Ved dette måltidet er det den ansatte som smører og deler opp frukt. Vi er klar over at barnet kanskje skal hjem og spise middag snart, slik at dette er ett måltid der barnet ikke alltid trenger å spise seg skikkelig mett. Men barnet skal heller ikke gå sulten fra bordet.

Turdager: Minst en dag i uken skal barna gå en tur utenfor barnehagens område. Noen ganger spiser vi på tur, der vi har med oss matpakker, andre dager kommer vi tilbake og spiser i barnehagen. Utenfor barnehagen har vi en gapahuk, der vi blant annet kan fyre bål og kose oss på høsten og vinteren.

Hvilke måltider serveres i barnehagen?

Fra høsten 2023 gjeninnfører vi frokostserveringen! Så da blir det tre måltider per dag:

  • Frokost fra kl. 07. til 08.30
  • Lunsj
  • Fruktmåltid med knekkebørd

Hvor mange jobber det i barnehagen?

Høsten 2023 har vi god bemanning i barnehagen. I følge bemanningsnormen i barnehager trenger vi bare 3 ansatte på avdeling, men på grunn av vår åpningstid, er vi 4 ansatte på avdelingen. Vi har også 100% stedlig styrer. Hos oss møter du: Agne (assistent), Karol (fagarbeider), Teodora (Barnehagelærer), Mariann (Pedagogisk leder) og Ellen (Styrer /daglig leder)

Hva trenger du i barnehagen?

Hver dag må barna ha med seg vannflaske, denne må også være med hjem og vaskes når barnet hentes.

Barnet trenger klær etter vær og årstid. Barnet trenger også minst 2 skift, samt innesko. Går brannalarmen midt på vinteren, kan vi ikke bruke tid på å ta på oss sko. Så det er ofte greit å tenke over hvilke type innesko som kan være best i slike tilfeller. Kanskje noen lette luftige joggesko? Eller hva med sandaler som sitter godt på beina? Ofte opplever vi at type sandaler som man bare “putter” føttene inn i, ligger igjen under bordet eller lignende.

Vått tøy må hjem for å tørkes. Dette tørker ofte ikke til dagen etterpå i barnehagen.

Hva koster en plass i Eidsfoss barnehage?

Informasjon priser finner du her.

Hvem eier og driver barnehagen?

Barnehagetilbudet drives av et ideelt aksjeselskap som er eid av folk tilknyttet lokalsamfunnet, p.t. styrer Ellen Karine Sørum og Erlend Vagnild Fuglum som har barn i barnehagen. Etter hvert vil vi gjerne ha med flere forelde på eiersiden. Tomten og bygningen eies også lokalt, av Eidsfos Verk.

Barnehagen er ideell eller “non profit”. Vi har vedtektsfestet at alt overskudd skal gå til utvikling og drift av barnehagetilbudet. Vi jobber for barnas, familienes og lokalsamfunnets interesser, og det tas ikke ut utbytte.

Moro med zipline!
Moro med zipline!
Matlaging ute
Er det suppe eller grøt som kokes her mon tro?
Idylliske omgivelser rundt gapahuken
Idylliske omgivelser rundt gapahuken